NAMET KURUMSAL
Kalite Belgeleri
ISO 9001:2008

 

ISO 9001:2008 tüm iş sektörleri ve faaliyetlerindeki her türlü kuruluşa uygulanabilen kaliteyle ilgili uluslararası bir standarttır.

 

Ana faydaları:

 • Kaliteye olan taahhüdü ispatlar.
 • Kıyaslama olarak iş performansının sürekli iyileştirmesine doğru ilerlemeyi ölçmeye imkan sağlar,
 • Organizasyonel performansın iyileştirilmesine yardım eder.

 

 

ISO 22000:2005

 

Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerine giriş gıda zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu nedenle, gıda güvenliği, gıda zincirinde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.

 

Bu standart, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetimi sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır:

 • İnteraktif iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Ön gereksinim programları
 • HACCP prensipleri

 

 

BRC V6

 

“Private Label” ürünlerini İngiltere Perakende Piyasasına tedarik eden gıda üreticileri için 1998 yılında İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) tarafından yayınlanmış olan standart, gıda güvenliği anlamında en son görüşleri yansıtmak üzere düzenli aralıklarla güncellenmekte olup güvenli gıda üretimine yardım etmek üzere her türlü iş alanı için bir çerçeve olarak dünya çapında bir kullanıma erişmiştir.

Gıda Güvenliği Global Standardı, perakendeci markalı ürünleri, markalı gıda ürünleri ve gıda hizmeti veren kuruluşları, yiyecek içecek sağlayan kuruluşlar ve gıda imalatçıları tarafından kullanım için gıda veya bileşenleri olarak tedarik edilen işlenmiş gıdaların imalatı ve birincil ürünlerin hazırlanması ile ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır.

 Gıda Güvenliği Global Standardı, kapsam olarak geniş, kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını kapsamaktadır.

 

 

IFS V6

 

Alman perakendeciler federasyonunun ve Fransa’daki emsalinin ilgili üyeleri, perakendeci markalı gıda ürünleri için, Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard- IFS) adlı ve tedarikçilerin gıda güvenliği ve kalite sistemlerinin tekbiçimli bir yaklaşım doğrultusunda değerlendirilmesine olanak vermesi amaçlanan bir kalite ve gıda güvenliği standardı geliştirilmiştir. Bu standart gıda maddesinin işlenmesinde çiftlik sonrası tüm süreçleri kapsamaktadır.

 

 

 

FSSC 22000

 

FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 /PAS 220 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

 

 

TSE

 

Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu olup, kısa adı ve markası TSE'dir.

 

Türk Standartları Enstitüsü'nün bazı görevleri:

 

 • Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
 • Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.
 • Kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
 • Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.

 

         

PERAKENDE ÜRÜNLERİ
TOPLU TÜKETİM ÜRÜNLERİ