Dünyada Yetişen Irklar

Koyun Cinsleri

Acıpayam koyunu: Doğu friz ve dağlıç ırklarının birkaç aşamada melezlenmesiyle oluşan bir ırktır. İri vücut yapısına sahip, başı kahverengi ya da siyah renkli, vücudu beyaz ve lekesizdir. Kuyruğu orta yağlıdır.

 

Akkaraman: Zor iklim koşulları ve yetersiz beslenme koşullarında bile yaşamını sürdürebilir. Türkiye’nin yerli koyun ırkındandır. Kuyruk ucu yağlıdır. Vücut rengi beyaz olup, burnunun ve bazen de gözlerinin etrafında siyah lekeler bulunmaktadır.

 

Angus: Angus ırkını önemli kılan en önemli özelliği, etin kaliteli olmasıdır. Rengi siyah ve kırmızı, döl verimi yüksek, zor hava şartlarına dayanıklıdır. Etin yağ kas lifleri arasındaki dağılımı mükemmeldir.

 

 Asaf: % 50 İvesi ve 50 Doğu friz genetiğinden oluşmaktadır. Kuyruğu orta yağlı, vücudu beyaz ve lekesizdir.  Yüksek bacaklı, orta dolgun ve uzun bir vücuda sahiptir.Borderleicester: İngiltere’nin İskoçya sınırında 18.yy’ın ikinci yarısında geliştirilmiştir. Bu ırkın geliştirilmesinde Leicester ve Cheviot ırkı rol oynamıştır. Döl verimi yüksek, baş yapısı karakteristiktir.

 

Cheviot: İskoçya sınırındaki dağlık bölgelerde yetiştirilir. Orta irilite olan cheviot, beyaz başlı ve yapılıdır. Canlı ağırlığı 60-65 kg’dır.

 

Colombia: Columbia, yüzü yapağısız bir ırktır. Yüzü, ayakları tamamen beyaz kıllarla örtülü ve boynuzsuzdur Sürü halinde güdülmeye alışkın değerli bir koyun ırkıdır. 

 

Corriedale: Merinos, Lincoln ve Leicester gibi ırkların melezlenmesi yolu ile bu ırk meydana gelmiştir. Geniş yuvarlak ve derin vücutlu olan bu ırkta, koyunlar 60-70 kg gelirler.

 

Costwold: En eski ırklardan biridir. Her tarafı beyaz renkli olan bu ırkın derisi kıvrımlıdır. Boynuzsuzdur ve yüz kısmında kahkül şeklinde yapağı bulunur.

Dağlıç: Bu ırkın rengi beyazdır. Ağız tarafında bazen de göz etrafıyla ayaklarında siyah lekeler bulunur. Yağlı kuyruklu bir ırk olan dağlıcın ucundaki ince kısım doğrudan doğruya aşağıya sarkar. Kuyruğu kalp şeklindedir.

 

Doğu Friz: Bu koyun ırkının diğer bir adı Marş koyunudur. Doğu Friz koyununun en önemli ırk özellikleri bol süt vermesidir. Kısa kuyruklu koyunlar grubuna girer ve geniş sürü hayvanı değildir. Vücudu ve başı beyaz renkli olup bazen başında siyah ve kahverengi lekeler bulunur.

 

Dorset Horn: Beyaz başlı bir ırk olan Dorset Horn, et verimi özellikleri bakımından iyi gelişmiştir. En önemli özelliği yılın her zamanında tohumlanabilmesidir. Ortalama ağırlığı 70 kg’dır.

 

Hampshire: Yüzü ve ayakları koyu kahverengi olan bu ırk, iri yapılıdır. Etçilik yapısı iyi gelişmiş koyun ırkıdır. 

 

Hemsin: Rengi çoğunlukla kahverengi olan bu ırkın siyah ve açık renkleri de görülebilir. Kuyruk dibi yağlı olup aşağıya doğru uzayan yağsız bir uç kısmı vardır.

 

Herik: Bu koyun kuyruk yapısı bakımından dağlıcı andırır ve fazla önemli olmayan bir bölgesel tiptir. Kimi kaynakçada bu koyuna Amasya Heriği de denilir.

 

Ile de France: İri yapılı hayvanlar olarak bilinir ve Fransa’nın en yaygın ırkıdır. Vücudu beyaz renkli olup, geniş ve derin formunu iyi bir kaslanma tamamlar.

 

İmroz Gökçeada: Bu ırk Gökçeada ve Çanakkale’de yetiştirilir. Ağız ve gözlerinin etrafı siyah renkte, vücudu beyaz renktedir. Kulaklarda ve nadiren ayak uçlarında siyah lekeler vardır. Kuyruğu yağsız ince ve uzundur.

 

İvesi: Suriye, Lübnan, Irak, Türkiye, İsrail, Ürdün`ün tipik ırkıdır. Bu ırka Arap koyunu da denir. Türkiye’de Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin illerinde yetiştirilir. Bu ırk Türkiye’deki toplam koyun popülasyonun %3,9’unu oluşturur.

 

Kama Kuyruk: Kıvırcık koçları ile dağlıç koyunları arasında yapılan melezlemelerden elde edilir. Kıvırcık ırkına benzer fakat kuyruk yapısı farklıdır. Kuyruğun dip kısmından başlayıp uç kısmına doğru gittikçe azalan bir yağ birikimi vardır.

 

Karayaka: Vücut beyaz renklidir fakat çakrak ve aragöz olarak iki tipte de olabilir. Çakrağın vücudu beyaz, başı, kulakları, ayakları ve kuyruğu siyahtır. Karagözde ise, vücut beyaz olup ağız, göz ve ayaklar etrafında siyah renkli kısımlar vardır. Ancak %10 oranında tamamen siyah veya tamamen kahverengi hayvanlara da rastlanabilir.

 

Kıvırcık: Türkiye'nin Trakya bölgesinin başlıca koyun ırkıdır. Türkiye'deki toplam koyun varlığının %6.3’ünü bu koyun ırkı oluşturur. Bütün vücut beyaz, nadiren baş ve ayaklarda siyah lekeler taşıyan hayvanlara da rastlanır.

 

Lacaune: Fransa’daki yerli koyunlar ve Kuzey Afrika kökenli Barbarin koyununun melezlenmesinden oluşan bir ırktır. Beyaz vücutlu olan fakat kimi yerlerinde siyah lekeler de bulunan koyun türüdür. Yüksek yapılı ve canlı ağırlığı 45-55 kilodur.

 

Langhe: Langhe koyunlarının vücudu beyazdır ve boynuzları yoktur. Yetiştirilme amacı ve başlıca verim yönü süttür.

 

Leicester: Robert Bakewell tarafından geliştirilen bu ırk ilk defa "Dishley" diye isimlendirilmiştir. Cüssesi iri, yapağı verimi yüksek, lüle uzunluğu fazladır. Diğer İngiliz etçi ırklarının geliştirilmesinde Leicester ırkı büyük rol oynamıştır.

 

Lincoln: İngiltere'nin doğusundaki Lincoln eyaletindeki yerli koyun ırklarının, Leicester ırkı ile melezlemesi sonucu ortaya çıkan ırktır. Beyaz başlı İngiliz et ırkları arasında lüleleri en uzun olanıdır.

 

Malya: Alman et merinoslarının, akkaraman koyunlarıyla melezlenmesi yöntemiyle oluşturulmuşlardır. Vücudu beyaz, baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunur. Kuyruğu yarım yağlı yapıdadır. Canlı ağırlık ortalama 45-50 kg’dır.

 

Menemen: İle de france koçları ve tahirova koyunlarının melezlenmesiyle oluşturulmaktadır. Vücut, baş ve bacaklar beyazdır. Yağsız ince kuyrukludur. 

 

Morkaraman: Mor karaman Türkiye’deki koyun ırkları arasında 2. sırayı alır. Yağlı kuyruklu bir koyun ırkıdır ve rengi kahverengidir.

 

Orta Anadolu Merinosu: Bu Türk merinos tipi Alman et merinosu koçlarıyla, yerli Akkaraman koyunlar arasında yapılan melezleme çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Orta Anadolu merinosunda vücut tamamen beyaz renktedir. Kuyruğu yağsız, ince ve uzundur.

 

Romanov: Rusya’nın önemli koyun ırkıdır. Kuzey Rusya koyunlarından seleksiyonla elde edilmiştir. Soğuğa ve sıcaklık değişikliklerine dayanıklıdır. Uzun bacaklı ve ince uzun kuyrukludur. 

Sakız: İsmini Ege denizindeki Sakız Adası’ndan almıştır. Ağızları, gözleri, kulaklar ve ayakları üzerinde siyah lekeler veya küçük benekler görülür. Vücudu beyaz renktedir.

 

Skopelos: Ege Denizi’nde Skopelos Adası’nda sadece belli bir bölgede yetiştirilen koyun tipidir. Genel olarak beyaz renkli olup, göz ve ağız etrafında kırmızı lekeler bulunur. İnce kemik yapısına sahiptirler. 

 

Soutdown: Cüssesi küçük, yüz ve ayak uçları kahverengidir. İlk geliştirilen etçi ırklardan birisidir. Gövdede ki et tabakası kalın ve sıkıdır. 

 

Suffolk: Soutdown ırkı ile norfolk ırklarının melezlenmesiyle oluşan etçi koyun ırklarından biridir. Orta incelikte olup, baş ve ayaklar siyah yapağı beyazdır.

 

Tahirova: Doğu friz ve kıvırcık ırkının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. %75 doğu friz, % 25 kıvırcık genetiği içermektedir. Kuyruğu ince, ince ve uzun kemikli, vücudu beyaz ve lekesizdir.

 

Tuj: Tuj ırkının vücudu beyaz, uyluğu yağlı, kuyruğu kısa ve yağlıdır. Türkiye’deki sayısı 120.000 alarak tahmin edilmektedir. Tuj ırkı, Kars ilimizde bulunur.

 

Türk Merinosları: Merinos, iyi kalitede ve fazla miktarda yapağı veren bir koyun ırkıdır. Dünyada birbirinden farklı birçok merinos tipi vardır. Bu tiplere Avustralya merinosu, Alman et merinosu, İspanya merinosu, Rus merinosu, Prekos merinosu ve Türk merinosu örnek gösterilebilir.

 

Türkgeldi: Türkgeldi ırkı, % 75 tahirova ve %25 kıvırcık genetiği içermektedir. Vücudu, başı ve bacakları beyaz olup, orta uzun boynu, uzun bir vücudu ve yüksek bacakları vardır.


Sığır Cinsleri

 

Beefalo: Amerikan sığırı Buffalo ile evcil sığırın melezlemesi sonucu elde edilmiş, yüksek protein, düşük yağ ve düşük kolesterol içeren etiyle ünlü olan, mera besisine uygun bir ırktır.


Brown Swiss Esmer: 
Rengi griden siyaha yakın olup koyu esmere kadar değişir. Sırtında açık renkte bir çizgisi bulunur. Burnunun ucu, kuyruğunun ucu, dili ve boynuz uçları siyahtır. 


Galloway:
 Boynuzsuz ve siyah renkli bir ırk olan galloway, yüksek alanlarda yetiştirilen sağlam yapılı bir ırktır. Siyah renkli olan galloway, orta boyludur ve vücudunun ortası kuşak şeklinde beyazdır.


Jersey: 
Rengi açık kahverengiden siyaha kadar değişen bu ırkın anavatanı, İngiltere ve Fransa arasındaki Jersey Adası’dır. Ergin ineklerin ortalama ağırlıkları 350 kg kadardır.  


Keçi Cinsleri


Alpin: 
Bu ırkın çeşitleri bulunmaktadır. En bilineni Fransız alpinidir. Diğerleri ise Amerikan ve İsveç alpinidir. Vücut renkleri beyaz, gri, kahverengi, siyah, kırmızı ve bileşimlerinden oluşur.


Ankara Keçisi: 
Ankara yöresinde yetiştirilen saf Ankara keçilerinde baş ve ayaklar dahil tüm vücut beyazdır. Konya ve yöresinde krem ve sarı, Doğu ve Güneydoğu illerinde yetiştirilenler ise gümüşi gri, kahverengi ve siyah renktedir.

Beyaz Alman Asil: Keçilerde vücut rengi genellikle beyaz renktedir. Vücudu kısa ve düz kıl örtüsüne sahip bu ırkın vücut rengi genellikle beyaz olup, boynuz olması aranan bir özelliğidir. 


Damascus: 
Bu ırk, damascus ya da Şam keçisi olarak bilinir. Kahverengi veya kırmızı renktedir. Diğer bir çeşidi Halep, Member ya da Filistin keçisi olarak bilinir. Suriye, Arap ülkeleri ve Türkiye’de yetiştirilip, kulakları uzun ve vücudu uzun kıllarla kaplıdır.


Honamlı: 
Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen bu ırkın bedeni çoğunlukla siyahtır. Saf honamlı keçilerinin alın ve ayakları beyaz veya kahverengidir.


Kıl Keçisi: 
Türkiye’de tüm bölgelere yayılmış olup, en yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan keçi ırkıdır. Halk arasında kara keçi olarak da bilinir. Renk genellikle siyahtır. Gri tonlarına, kahverengi ve alacalara da rastlansa da rengi genellikle siyahtır.


Kilis Keçisi: 
Kilis keçisi, Suriye’den getirilen Halep keçileri ile kıl keçileri arasında yapılan melezleme ile ortaya çıkmıştır. Kilis keçilerinin vücudu çok uzun ve genellikle siyah renkli kıllarla kaplıdır.


Norduz: 
Van ili Gürpınar ilçesi köylerinde, Norduz olarak tanınan yörede yetiştirildiği için bu ismi almıştır. Beden rengi siyah olmakla birlikte beyaz, krem, siyah-beyaz, gri, kül, kahverengi ve süt kahvesi renkleri de görülür.


Nubya: 
Akdeniz çevresi keçi ırklarından olan nubya keçisi, daha çok süt keçisidir. Nubya keçilerinin beyaz renkten siyaha kadar değişen renk çeşitliliği vardır.


Saanen: 
Saanen keçileri dünyanın birçok köşesinde yetiştirilebilmektedir. Saanen keçisi, sütçü ırklar arasında en erken gelişen bir ırktır ve beyaz rengi diğer renklere göre baskındır.


Toggenburg: 
Vücudu kahve ve kırmızı karışımı olan bu ırk İsviçre kökenlidir. Süt keçilerinin genel dış yapı özelliklerine sahiptir. PERAKENDE ÜRÜNLERİ
TOPLU TÜKETİM ÜRÜNLERİ